• Home
  • About Us
  • PROGRAM TOUR OF THE MONTH
  • HITS PROGRAM TOUR
  • OVERSEA EDUCATION
  • GALLERY
  • Contact us
Menu
Korea
Japan
HONGKONG MACAU
CHINA TAIWAN TIBET
SINGAPORE MALEYSIA BALI
LOAS MYANMAR COMBODIA VIETNAM
INDIA NEPAL SRILAKKA BHUTAN
EGYPT DUBAI JORDAN
AUSTRALIA NEW ZEALAND
USA CANADA
RUSSIA TURKEY
EUROPE
ENGLAND
26 กันยายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  SINGAPORE, MALEYSIA, BALI
[ +zoom ]
“บาหลี...สุดที่รัก” ตกหลุมรักเข้าแล้ว...บาหลี 4วัน3คืน
Print
รหัสสินค้า : JIE_0018-3
ราคา : 28,900.00 บาท
[8 กรกฎาคม 2556 13:35 น.] (จำนวนผู้เข้าชม 3887)

ทุกแห่งหน บนเกาะบาหลี ที่ทำให้ใครต่อใครตกหลุมรัก บาหลี เราได้รับรวมทั้งหมด มาให้คุณได้หลงรักกันเต็มฉบับ ในโปรแกรม บาหลี...สุดที่รัก นี้ กับการพักผ่อนบนเกาะสวรรค์ “บาหลี”  สัมผัสอัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดียดินแดนที่ขนบธรรมเนียม ประเพณียังฝั่งรากลึกไม่เสื่อมคลาย ผสานกับวัฒนธรรมตะวันตก สีสัน และความครึกครื้น ริมชายหาด อลังการงามตากับสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ที่มีความยิ่งใหญ่แต่แฝงไว้ด้วยความโรแมนติก
พร้อมอาหารมื้อพิเศษ หลากหลายเมนู ในบรรยากาศคัดสรรค์แล้วว่าเป็นที่สุดบนเกาะบาหลี
“ รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างครบถ้วน อาหารทุกมื้อ พักโรงแรมหรู ระดับ 4 ดาว ”

จำนวน    ชิ้น สั่งซื้อสินค้า

กำหนดเดินทาง : 6-9, 21-24, 28 มิ.ย.-1 ก.ค.// 5-8, 11-14, 21-24 ก.ค.56
วันแรก                     สนามบินสุวรรณภูมิ - เดนพาซาร์ บาหลี - สวนพระวิษณุ - วัดอูลุวาตู - อุบุด
06.30 น.                   คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้าที่ 2 แถว D เคาน์เตอร์สาย
                                 การบินไทย เพื่อเช็คอิน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ
                                 จากนั้นให้ท่านอิสระจับจ่ายสินค้าภายในร้าน Duty Free ก่อนจะถึงเวลาเครื่องออก
08.50 น.                  ออกเดินทางสู่เดนพาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 431
14.15 น.                  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ งูราราย Ngurahrai International Airport เมืองเดนพาซาร์
                                 เกาะบาหลี ดินแดนอันสงบ และปราศจากมลภาวะ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติค
                                 หาดทรายสวยขาวสะอาด และตำนานลี้ลับแห่งวัฒนธรรมฮินดู นำท่านชม สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์
                                 ขนาดใหญ่ ครึ่งตัวจำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ  พระผู้ปกป้องโลก และยังมีรูปปั้นนกครุฑ
                                 หรือเทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระวิษณุ  อิสระท่านได้
                                 เดินชมบรรยากาศภาพในสวน พร้อมท้องฟ้าสีคราม นำท่านเดินผ่าน แท่นหินขนาดใหญ่ ที่เกิดจาก
                                 การสร้างสรรค์ของธรรมชาติ วางเรียงราย จนเกิดเป็นทางเดินชมสวนอันงดงาม นำท่านเดินทางสู่
                                 จุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งขอบาหลี ณ จุดปลายสุด ซึ่งเป็นที่ตั้งของ วัดอูลูวาตู ตั้งอยู่บนหน้าผา
                                 สูงชัน เบื้องล่างจะเป็นหน้าผา ที่มีทะเลซัดเข้ากับหน้าผาเป็นระยะๆ ท่านสามารถชมภาพขอบฟ้าตัด
                                 กับน้ำทะเลสีคราม การเข้าชมวัดอูลูวาตู นั้นจำเป็นต้องนุ่งโสร่งเข้าไป เนื่องจากเป็นวัดหลักประจำ
                                 ท้องทะเล เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคนเคารพบูชา
ค่ำ                             บริการอาหารค่ำมื้อพิเศษ (มื้อที่1/9) Flying Fish Gourame หรือเมนูปลาบินแสนอร่อย รับประทาน
                                 ปลาบินแสน  อร่อยกับเครื่องเคียง สลัด และน้ำจิ้ม อร่อยสุขภาพดี+ถ่ายรูปสวยๆกับปลาบิน
 
วันที่สอง                 บารอง แดนซ์ - หมู่บ้านหัตกรรม - หมู่บ้านคินตามณี - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - วัดถ้ำช้าง - นูซาดัวร์
เช้า                           บริการอาหารเช้า (มื้อที่2/9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                                 เปิดรับการท่องเที่ยวบาหลี ในวันใหม่ ด้วยการนำท่านเข้าชม การแสดงอันลื่อชื่อของบาหลี Barong
                                 Dance เป็นการแสดงที่เมื่อเดินทางมาถึงบาหลีแล้ว ไม่สมควรพลาด นาฏกรรมรำศักดิ์สิทธิ์ การร่ายรำ
                                 ด้วยท่าทีอ่อนช้อยงดงาม เสียงเพลงไพเราะ บรรยายการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่ว เป็นการต่อสู่        
                                 ระหว่างปีศาจชั่วร้ายและความดี บารอง สัตว์แห่งโบราณนิยาย ซึ่งเป็นตัวแทนของความดี และ รังคา
                                 สัตว์ประหลาดแห่งโบราณนิยาย เป็นตัวแทนแห่งปีศาจชั่วร้าย จากนั้นสู่ หมู่บ้านหัตถกรรม ชมงานฝีมือ
                                 พื้นบ้าน การแกะสลักไม้ หน้ากาก เครื่องเงิน เครื่องทอง และการวาดลวดลายบนผ้าบาติก ของชาวบาหลี
                                 พร้อมซื้อหาเป็นของฝาก และที่ระลึกจากเกาะบาหลี จากนั้นนำท่านสู่ ภูเขาไฟกูนุง บาร์ตูร์ ณ หมู่บ้านคิน
                                 ตามณี หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในบาหลี  ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่
                                 ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุง บาตูร์ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี  ตั้งอยู่บนระดับความสูง
                                 1, 717 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ ภูเขาไฟกูนี้ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่าง
                                 สวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี
กลางวัน                    บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่3/9) ณ ภัตตาคาร  LAKE VIEW RESTAURANT & HOTEL อร่อยกับ
                                 บุฟเฟ่ต์หลากเมนู ในบรรยากาศแสนสวย ด้วยเบื้องหน้าท่านจะเป็นทะเลสาบบาตูที่สวยงาม พร้อมวิว
                                 ภูเขาไฟคินตามณี จากนั้นนำท่านชม วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ ศาสนสถานที่เก่าแก่ และเป็นที่
                                 เคารพสักการะของชาวบาหลีซึ่งมีอายุมากกว่าพันปี ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เตียต้า เอ็มพูล ซึ่งเป็นน้ำพุ
                                 จากธรรมชาติที่ผุดขึ้นจากตาน้ำใต้ดินเป็นเวลามานานนับพันพันปี  หลังจากนั้นสู่ ถ้ำช้าง หรือ ปุรากัว
                                 กาจาห์  ที่โดดเด่นด้วยแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ำ มองดูคล้ายใบหน้าช้าง บางก็ว่าคล้ายยักษ์
                                 อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้าย ภายในถ้ำ ด้านหนึ่งจะเป็นรูปปั้นพระพิฆเนศ
                                 อีกด้านเป็นรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง เป็นเครื่องแทนเทพ 3 องค์ พระศิวะ พระนารายณ์ พระวิษณุ ตามความ
                                 เชื่อของฮินดู ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่อง แกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง
                                 ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง... 
                                 จากนั้นนำท่านชม วัดกูนุงคาวี ซึ่งเป็นวัดของฮินดูที่เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 โดย
                                 กษัตริย์อะนัค วุงซู ในราชวงศ์ของอูดายาน่า ที่บริเวณด้านหน้าของเขาที่ถูกตัดออก มีความสูงประมาณ 7
                                 เมตร และถูกสลักเข้าไปเป็นหุบ วัดแห่งนี้ประกอบเป็น 2 ส่วน ทาง ด้านตะวันออกของแม่น้ำเปเคอริส้น มีอยู่
                                 5 หุบ และทางด้านตะวันตก 5 หุบ ทางด้านเหนือ มีอยู่ 4 หุบและทางด้านใต้ที่แยกออกมามีอยู่อีก 1 หุบ
                                 พร้อมกันนั้นท่านจะได้ชมความสวยงามของการทำนาที่อยู่ตามไหล่เขา
ค่ำ                             บริการอาหารค่ำ (มื้อที่4/9) ณ ภัตตาคาร Bebek Bengil บริการท่านด้วย เป็ดทอด หรือที่ใครๆ ก็รู้จัก
                                 ในชื่อ ANGRY DUCK เป็ดทอดกรอบอร่อย เสิร์ฟพร้อมข้าวเหลืองทานพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดจากทางร้าน
                                 เป็นเมนูที่ใครมาก็ต้อง REQUEST
 
วันที่สาม                 เบดูกูล - วัดอูลันดานู – พระราชวังอูบุด – วิหารกลางสมุทร ทานาล้อท – ดินเนอร์ซีฟู้ด
เช้า                           บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5/9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                                 นำท่านสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี บนยอดเขาตอนกลางของเกาะ พร้อมทั้งชมความงามของ
                                 ทะเลสาบ เบดูกูล ซึ่งอยู่ระหว่างภูเขาไฟที่ดับแล้ว ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตการทำ
                                 เกษตรกรรมของชาวบาหลี คือ การทำนาขั้นบันได ซึ่งเป็นภาพที่งดงามมาก นำท่านเที่ยวชมเมือง
                                 เบดูกูล เมืองที่มีความสวยงามในบรรยากาศของริมฝั่งทะเลสาบบราตัน ที่ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล
                                 ประมาณ 1,500 เมตร นำท่านเข้าเยี่ยมชม วัดอูลันดานู วัดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในเกาะบาหลี ตั้งอยู่
                                 บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว วัดนี้
                                 สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่ง
                                 สายน้ำ มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่เรียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น ความสวย
                                 งามของวัดนี้ มักปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโฆษณาการท่องเที่ยวของบาหลีเสมอ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
                                 อูบุด หมู่บ้านที่เป็นศูนย์รวมศิลปะของบาหลี
 กลางวัน                   บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่6/9) ณ ภัตตาคาร
                                 นำท่านชม พระราชวังอูบุด  ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง พระราชวังอันเก่าแก่ ที่มีเอกลักษณ์โดเด่นและงดงาม
                                 ใช้เป็นที่ประทับของพระมหาชาองค์สุดท้ายของบาหลี อิสระท่านเดินทางชมบรรยากาศโดยรอบนำ
                                 ท่านเดินทางสู่ วิหารกลางสมุทร ทานาล้อท ที่งดงามขึ้นชื่อของเกาะบาหลี ชมความสวยงามของวิหาร
                                 กลางสมุทร และชมไฮไลท์พระอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าได้ที่นี่   วิหารทานาล้อท เป็นวัดที่มีความ
                                 ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม บริเวณด้าน
                                 นอกวัด จะมีร้านขายของที่ระลึก จากนั้นอิสระเดินเล่นชายหาดตามอัธยาศัย หรือเดินเลือกชมซื้อของ
                                 ที่ระลึกบริเวณตลาดพื้นเมือง
ค่ำ                            บริการอาหารค่ำ (มื้อที่7/9)  ณ ภัตตาคาร Melasti Tanah Lot ร้านอาหารบรรยากาศสุดพิเศษ ร้าน
                                 แห่งนี้ตั้งอยู่ริมผาที่ท่านสามารถชมความงดงามของ วิหารกลางทะเล ทานาล้อท อร่อยกับเมนูซีฟู้ด
                                 พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน การชมพระอาทิตย์ตกดินที่ทานาล้อท ได้ชื่อว่า โรแมนติคที่สุดแห่งหนึ่ง
                                 ของบาหลี      
 
 วันที่สี่     ช้อปปิ้งย่านกูตา - เดนพาซาร์ - กรุงเทพฯ
เช้า                           บริการอาหารเช้า (มื้อที่8/9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                                 อิสระเต็มที่กับการพักผ่อน และเพลิดเพลินกับบรรยากาศของชายหาดของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่าน
                                 สู่ใจกลางย่านกูตา ให้ท่านได้อิสระช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่าน Kuta ให้ท่านได้มีเวลาจับจ่ายสินค้าที่
                                 ระลึก ช็อปปิ้งและเดินเล่นที่ ห้าง Centro ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่สุดในบาหลี หรือหากมีเวลาเหลือพอ
                                 นำท่านไปช็อปปิ้งที่ห้าง DFS Duty Free ที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย...
กลางวัน                    บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่9/9) ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานงู
                                 ราราย
16.20 น.                  นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432
19.30 น.                  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
                                                                           ***********************************

 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

สิงคโปร์ครบสูตร 4 วัน 3 คืน โดย สายการบินแอร์เอเชีย
ราคา : 31,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 28,900.00 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ ยูนิเวอร์ แซล มารีนา เบย์ แซนด์ 3 วัน 2 คืน โดย สายการบินเจทสตาร์แอร์เวย์ 3K
ราคา : 24,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 21,900.00 บาท
กัวลาฯ มะละกา เก็นติ้ง เลโกแลนด์ ยะโฮร์ สิงคโปร์ ยูนิเวอแซล
ราคา : 21,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 19,900.00 บาท
คาเมรอน-เก็นติ้ง-กัวลาฯมะละกา-ยะโฮร์ 5 วัน 4 คืน
ราคา : 23,500.00 บาท
ราคาพิเศษ : 20,500.00 บาท
ยอร์คจาการ์ต้า – บุโรพุทโธ – พราห์มบานัน
ราคา : 31,500.00 บาท
ราคาพิเศษ : 28,500.00 บาท
เกาะสวรรณ์ บาหลี 4 วัน
ราคา : 13,200.00 บาท
ราคาพิเศษ : 10,200.00 บาท
SINGAPORE SUMMER 3 วัน 2 คืน (เดินทางโดยสายการบินไทย TG)
ราคา : 22,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 20,900.00 บาท
Full Package Bali 4 วัน เที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ 2 คน ก็ไปได้ พร้อมไกด์นำเที่ยว
ราคา : 8,500.00 บาท
HIGHLIGHT ROUTING SINGAPORE LUXURIOUS 3D2N
ราคา : 47,900.00 บาท
ราคาพิเศษ : 44,900.00 บาท


ความคิดเห็นที่ 1
replica christian louboutin heels red I do not know that wipingchristian louboutin glitter pumps captured the hearts of many people.Giuseppe Zanotti Sneakers Take a look at itschristian louboutin replica new autumn and winter,tory burch handbags which is a shoe you most want to receive into christian louboutin knockoffs foreign websites have identified christian louboutin heelsa wide variety of Funny shoesChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps in the world, peoplefake christian louboutin can be so crazy shoes sigh.christian louboutin studded pumps When the case of shoe designer overflowing creativity,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black it simply transforms the way people screamed Christian Louboutin Asteroid if you like high heelschristian louboutin spiked heelsthat is about the legs, what to wear to walk all the body decoration. They are the first idol.tory burch flip flops outlet Brand logo is bright red bottom, hidden in Christian Louboutinthe secret place ofchristian louboutin stores passion, sexy extremeltory burch bootsis a favorite of Hollywood stars one of the Giuseppe Zanotti saletop footwear brand, which is double-pierced ankle boots many times in Megan FoxGiuseppe Zanotti Wedge Sneakersstar of the feet,tory burch ballet flats is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright red bottom, hidden in the secret place of passion,tory burch flats sale sexy extremelyreplica louboutin shoes of Hollywood starstory burch reva flats one of the top footweartory burch outletmany times in Tory Burch shoes and other star of the feet, is the most familiar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti Boots from the Frenchreplica louboutin pumps, red soles signs to hint popular world identity. Nicholas Kirkwood shoes is the most familiar of the shoes of the season. Brand logo is bright redChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform secret place of passion,Giuseppe Zanotti Sneakers outlet sexy extremelytory burch flats is a favorite of Hollywood stars one of the top footwear brand, which isgiuseppe zanottimany times in Megantory burch heels is the most Giuseppe Zanotti Sneakersfamiliar of the shoes of the seasonGiuseppe Zanotti online from cheap red bottom shoes the French replica christian louboutin pumps red soles signs to hint popular world identity. Red, highlighting women's and lovely,giuseppe zanotti quieter and beautiful mature sexyreplica christian louboutin not know that wiping captured the hearts ofchristian louboutin daffodil pumps many people.giuseppe zanotti shoes Take a look at its new autumn and winter, Giuseppe Zanotti Bootswhich is a shoe you most want christian louboutin narcissus pumpsto receive intoGiuseppe Zanotti Sneakers have identified a wide variety of Funny shoes in the world,Giuseppe Zanotti Sneakers online people can be so crazy shoes sigh. When the case of shoe tory burch walletsdesigner overflowing creativity, it simplychristian louboutin glitter heelsscreamed out, this is valentino outlet if you like high heels,tory burch flats discount and that is really the first high heels,giuseppe zanotti outlet that is about the legs, what to wear to walk all thehttp://www.giuseppezanottis.net.
ชื่อ : http://www.valentinosoutlet.cc   E-mail : zxsdffsdfs@outlook.com    วันที่ : 26 มีนาคม 2559 09:51 น.
IP : 161.202.76.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

adidas nmd


cheap nfl jerseys


toms outlet


coach outlet


coach factory outlet


tory burch outlet store


longchamp handbags


christian louboutin


nike outlet online


james harden shoes


ugg boots


louis vuitton


coach outlet


coach outlet


christian louboutin outlet


toms shoes


ugg outlet


coach outlet


pandora charms


ralph lauren outlet online


ugg boots outlet


louis vuitton outlet online


uggs outlet


canada goose outlet


ugg outlet


valentino shoes outlet


kate spade outlet store


michael kors canada


coach canada


cheap jerseys


mbt shoes


ugg sandals


louboutin shoes


air max 2017


ralph lauren sale clearance


coach outlet


michael kors outlet clearance


christian louboutin outlet


ultra boost


birkenstock sandals


hermes handbags


canada goose outlet


michael kors outlet


toms shoes


michael kors outlet store


ugg outlet


ugg outlet


coach factory outlet


mbt shoes


cheap mlb jerseys


burberry outlet


polo ralph lauren


doudoune moncler


adidas yeezy


pandora charms


louis vuitton outlet


coach outlet


ugg sale


burberry outlet canada


toms shoes outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


timberland outlet


ugg boots for women


toms outlet


uggs


cheap oakley sunglasses


moncler


polo ralph lauren outlet


adidas outlet


cheap uggs


canada goose sale


michael kors factory outlet


adidas yeezy


cheap ray ban sunglasses


north face outlet


ralph lauren outlet


ray ban sunglasses


rayban


cheap uggs


pandora charms uk


ugg ustralia


burberry outlet


ugg outlet


adidas yeezy


ralph lauren outlet


louis vuitton outlet


polo ralph lauren outlet online


nike huarache


ralph lauren outlet online


nmd adidas


ugg sale


ugg outlet


coach factory outlet


mulberry outlet


cheap oakley sunglasses


ray ban sunglasses


nmd adidas


ugg boots


polo ralph lauren


adidas superstar


ralph lauren outlet


oakley sunglasses


birkenstock outlet


coach outlet store


ralph lauren outlet


nike outlet store


cheap uggs


canada goose outlet


north face jackets


michael kors outlet


ugg boots


adidas nmd


yeezy boost 350


coach factory outlet


cheap oakley sunglasses


coach outlet


ralph lauren outlet


nike cortez


cheap ray ban sunglasses


adidas yeezy boost


longchamp uk


oakley sunglasses


coach factory outlet


louis vuitton outlet store


longchamp handbags


coach factory outlet


canada goose outlet


fitflops


beats by dr dre


moncler outlet


pandora uk


cheap ugg boots


ray ban sunglasses


coach outlet store


nike air max


adidas yeezy boost


gucci outlet


michael kors outlet


salvatore ferragamo shoes


ralph lauren sale clearance


pandora outlet


michael kors handbags


harden vol 1


ralph lauren outlet


birkenstock sandals


ugg boots


rayban


yeezy boost


yeezy boost 350


ralph lauren uk


coach factory outlet


moncler outlet


michael kors outlet


christian louboutin outlet


canada goose jackets


ugg boots canada


pandora charms sale clearance


cheap ray ban sunglasses


coach outlet store


cheap jerseys from china


kate spade outlet


cheap ray bans


burberry sale


michael kors handbags


ray ban sunglasses


hermes outlet


ugg shoes


michael kors outlet


michael kors handbags


coach outlet store online


air max 2018


louis vuitton outlet store


nike air max


michael kors uk


kate spade


ugg outlet online


mulberry uk


michael kors outlet


fitflops sale


ugg boots


polo ralph lauren


canada goose uk


cheap jordans


canada goose


canada goose


tory burch outlet


ugg slippers


nike outlet


michael kors outlet clearance


air jordans


coach outlet


canada goose outlet


moncler outlet


coach outlet


discount oakley sunglasses


coach outlet


yeezy boost


adidas shoes


nike outlet


uggs


ugg shoes


christian louboutin


ugg boots


coach factory outlet online


canada goose outlet


burberry handbags


louis vuitton outlet


kate spade handbags


polo ralph lauren outlet


kate spade bags


cheap jordans


pandora charms


kate spade


red bottoms


coach outlet


louis vuitton factory outlet


fred perry polo


oakley sunglasses


cheap jordans


coach outlet store


birkenstocks


ugg outlet


coach factory outlet


canada goose coats


jordans


moncler jackets outlet


canada goose coats


christian louboutin


ugg australia


coach outlet


pandora charms


ugg ustralia


uggs on sale


pandora jewelry


coach outlet


ugg slippers


coach outlet


moncler outlet


michael kors outlet


burberry sale


michael kors handbags


nike store


adidas superstar


yeezy boost


ugg boots


moncler coats


pandora jewelry


kate spade handbag


cat boots


ugg outlet


louboutin shoes


ralph lauren outlet online


adidas nmd


adidas shoes


ugg outlet


ugg outlet store


fred perry


coach factory outlet


salvatore ferragamo


ugg outlet


pandora


coach factory outlet


longchamp bags


uggs canada


ugg outlet


cheap jordans free shipping


coach outlet


ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


air jordans


adidas nmd


ugg boots


red bottoms shoes


ralph lauren outlet


nfl jerseys wholesale


kate spade outlet


michael kors outlet


christian louboutin outlet


jordan shoes


ugg sandals


nike shoes


hermes bags


cheap jordans


ugg outlet store


cheap mlb jerseys


supreme uk


pandora outlet


michael kors outlet


ugg boots


michael kors outlet online


ralph lauren sale clearance


coach factory outlet


pandora charms


hermes birkin


uggs clearance


hermes handbags


longchamp uk


pandora charms sale


jordan retro 11


nike shoes


moncler jackets


polo ralph lauren outlet online


hermes handbags


pandora outlet


ralph lauren outlet online


canada goose clothing


cheap mlb jerseys


canada goose jackets


north face outlet online


coach outlet


canada goose sale


uggs on sale


cheap nfl jerseys wholesale


polo ralph lauren outlet online


pandora jewelry


coach outlet


pandora charms


longchamp outlet


ray ban sunglasses discount


ugg outlet


air jordan shoes


coach canada


adidas outlet


coach outlet store online clearances


louis vuitton outlet


michael kors outlet store


ugg outlet store


coach outlet online


coach handbags


tory burch outlet


coach factory outlet


ugg boots


michael kors outlet


ralph lauren uk


canada goose jackets


michael kors outlet store


nmd shoes


birkenstock shoes


mlb jerseys wholesale


superdry


ralph lauren outlet


birkenstock sandals


coach outlet


coach outlet


oakley sunglasses


pandora jewelry outlet


pandora uk


mulberry handbags


cheap ugg boots


coach factory outlet


mulberry bags


pandora jewelry


canada goose


timberland boots


red bottom shoes


moncler jackets


oakley sunglasses


coach outlet


polo ralph lauren outlet online


yeezy 350 boost


louis vuitton outlet online


birkenstocks


supreme


ugg boots on sale


ralph lauren outlet


coach factorty outlet


coach bags


coach factory outlet


polo outlet


pandora jewelry


nike shoes


cheap nfl jerseys


toms shoes outlet


michael kors outlet online


polo ralph lauren outlet


cheap jordans


coach outlet


adidas yeezy


mlb jerseys cheap


ugg outlet


ralph lauren uk


valentino shoes


adidas shoes


michael kors canada


beats by dre


superdry uk


discount ray ban sunglasses


cheap jordan shoes


ugg boots


canada goose jackets


cheap uggs


ralph lauren uk


michael kors handbags


canada goose outlet


polo ralph lauren outlet online


polo ralph lauren


coach outlet store


hermens bags


canada goose sale


ugg boots on sale


nike shoes for men


pandora jewelry


coach outlet


jordan retro


michael kors outlet


michael kors outlet


louboutin shoes


adidas outlet


ralph lauren outlet


birkenstock sandals


pandora charms sale clearance


pandora charms sale


ray ban sunglasses discount


moncler outlet


cheap uggs


moncler jackets


canada goose sale


2017.9.15yangping

ชื่อ : yangping55@yahoo.com   E-mail : yangping55@yahoo.com    วันที่ : 15 กันยายน 2560 08:56 น.
IP : 27.153.202.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
Engine by MAKEWEBEASY